Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

W celu złożenia wniosku doRaciborskiego Centrum Kultury konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do RCK:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu RCK (8:00-15:00) przy ul.Chopina 21 w Raciborzu na następujących nośnikach danych:

 

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do RCK:

4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5.     Akceptowalne formaty załączników to:

§         DOC, RTF

§         XLS

§         CSV

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Sommer
Ilość wyświetleń: 95
07 lutego 2020 12:25 (Magdalena Sommer) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2020 12:13 (Magdalena Sommer) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2020 12:11 (Magdalena Sommer) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::