Rejestry, ewidencje, archiwalia

1. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.

2. Rejestr zamówień publicznych.

3. Rejestr faktur.

4. Rejestr umów, umów o dzieło, umów zleceń.

5. Księgi inwentarzowe przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu.

6. Księgi inwentarzowe środków trwałych.                       

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Sommer
Ilość wyświetleń: 91
07 lutego 2020 11:24 (Magdalena Sommer) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2020 11:21 (Magdalena Sommer) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::